PROJEKT

Urbanistická štúdia – návrh okolia hotela v horskom prostredí

Premisou, z ktorej vychádza koncept návrhu okolia pri riešení hotela v horskom prostredí je pocta krajine. Pri návrhu sme sa zamerali predovšetkým na plnohodnotné využitie exteriérového priestoru definovanom miestnou horskou flórou. Dôležitým aspektom je tak akcentovanie špecifických prírodných podmienok na jednej strane, ale aj rešpektovane požiadaviek kompetentných úradov na strane druhej.

Do prostredia sme citlivo osadili oddychové zóny, altánky, priestory na grilovanie a posedenie, plochy pre deti a detské ihriská. Pridanú hodnotu celého návrhu tvoria edukačné nosiče o faune a flóre, rastliny, stromy, modely šišiek, zvierat a ideovú úplnosť mu dodávajú detaily (napríklad návrh osvetlenia v prírodných motívoch).

Všetky tieto prvky maximalizujú efektívne využitie vonkajších jedinečných priestorov hotela a jeho okolia, ktoré sú jedny z jeho hlavných devíz.