PROJEKT

Drevenice GolFVillage – pocta synergii dizajnu s minimálnym zásahom do prírody

Architektonická štúdia si kládla za cieľ podporiť ideu GolfVillage prostredníctvom návrhu dreveníc z fínskeho dreva koncipovaných  tak, aby čo najprirodzenejším spôsobom zapadli do existujúcej panorámy. Na pôdoryse tejto myšlienky tak vznikli návrhy štyroch programovo rôznych, ale dizajnovo korešpondujúcich drevodomov, podľa ktorých sa napokon projektovali niektoré typy stavieb v rezorte. Jedná sa o developerský projekt, v rámci ktorého sme riešili predaj pozemkov súčasne s výstavbou. Tá bola klientom vytváraná na mieru v súlade s ich požiadavkami, avšak pri dodržaní synergie dizajnu a architektúry jednotlivých stavieb, aby sa dosiahol homogénny vzhľad, charakter a koncepcia.

Fínske drevo, s jeho priznaným prirodzeným odtieňom bolo kombinované s prírodným kameňom, aby tieto dva surové materiály pozdvihli myšlienku minimálneho zásahu do prírody. Rovnako pozemky sme nechali neoplotené, čím sme chceli podporiť kontinuitu prostredia a myšlienku zdieľania priestoru. Súkromie je však zabezpečené terasami okolo drevodomov, ktoré vymedzujú limity projektu a jemne prepájajú interiér  s exteriérom. Niektoré stavby, na základe požiadaviek klientov, majú aj garáže a prístrešky. Architektonickou inováciou v našom poňatí je stĺporadie s drevenými trámami (hrazdeniami).

Typ stavby

kombinovaná (drevo, murovaná)

Rozloha

120 m2

Počet podlaží

2

Počet izieb

4

Počet kúpeľní

1

Domáce spa

nie

Garáž

áno